201709271547352ba.jpg 2017 09 21 Wa Yawata Ch 収穫-21