201703081332229e5.jpg 2017 03 08 タケダワイナリー 蔵王スター 一升瓶